Uutinen

Realaizerille ensimmäiset sertifioidut käyttäjät


Realaizer-teknologian hyödyntäminen käytännössä vaatii uudenlaista toimintamallia, jossa rakennushankkeita ohjataan tavoitteellisesti ja ennakoivasti jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan avulla. Lanseeraamme nyt uuden sertifikaatin alalle ja aloitamme syksyllä 2024 kaikille avoimet Realaizer-sertifikointikoulutukset. Ensimmäisenä sertifioituna kumppanina mukaan liittyy A-Insinöörit.

Haahtela Realaizer-ohjelmisto kertoo simulaation avulla rakennushankkeissa tehtävien päätösten taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Uusi teknologia mahdollistaa sen, että toiminta rakennushankkeissa muuttuu tavoitteelliseksi ja ennakoivaksi. Näin hallitaan ja ohjataan laajuus-, kustannus-, hiilijalanjälki- ja laatutavoitteita hankkeiden alusta saakka.

Haahtela lanseeraa uuden sertifikaatin alalle

Tarvitsemme ammattitaitoisia toimijoita ja kumppaneita, jotka osaavat hyödyntää uutta teknologiaa ja ohjata rakennushankkeiden taloutta yhdistämällä kustannus- ja hiilijalanjälkilaskennan aktiiviseen hankkeen ohjaukseen. Tämän vuoksi Haahtela lanseeraa sertifikaatin, jonka avulla tunnistetaan ammattitaitoiset toimijat alalla.

Sertifioidut käyttäjät oppivat hallitsemaan Realaizer-ohjelmiston avulla tavoitteen asetannan, hankkeen ohjauksen, uudis- ja korjausrakentamisen sekä hiilijalanjäljen laskennan. Sertifioidut ammattilaiset pystyvät viemään totuttuja rakentamisen tapoja kohti tavoitteellisempaa toimintaa uuden teknologian avulla. Simulaatioon, ennakointiin ja systemaattiseen hankkeiden ohjaukseen saa jatkossa palveluita sekä Haahtelalta että Realaizer-sertifioiduilta kumppaneilta.

Haahtelan tavoitteena on luoda koko kiinteistö- ja rakennusalalle uusi standardi, jonka toteuttamiseksi sertifioimme uuteen toimintamalliin sitoutuneet osaavat ja ammattimaiset toimijat. Avaamme syksyllä 2024 kaikille avoimet koulutukset Realaizer-sertifikointiin liittyen.

A-Insinöörit on ensimmäinen sertifioitu kumppani

Ensimmäinen mukaan tuleva kumppani on rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsulttitalo A-Insinöörit. Haahtela ja A-insinöörit jakavat yhteisen arvomaailman, jossa toimintamallien ja palvelutarjonnan kehittäminen asiakkaiden tavoitteet huomioiden on tärkeää. A-Insinöörit on sertifitoitu kevään 2024 aikana hallitsemaan Realaizer-ohjelmiston avulla hankkeen talouden ohjausta.

Uskomme, että toimiala liikkuu jatkuvasti oikeaan suuntaan ja A-Insinöörien kaltaiset edelläkävijät pystyvät tarjoamaan laadukkaita palveluita käyttäen Realaizer-ohjelmistoa hankkeen ohjaukseen”, sanoo professori Yrjänä Haahtela.

Kustannusasiantuntijoidemme sertifioidun ohjelmisto-osaamisen avulla hankkeet voidaan käynnistää tavalla, jossa taloudelliset raamit asetetaan ensin toiminnallisista tarpeista lähtien. Sen jälkeen suunnittelu voidaan aloittaa tehokkaasti ja tavoitteellisesti. Tehostamme asiakkaidemme rakennushankkeiden taloudenohjausta, parannamme ennakointia ja lisäämme tuottavuutta”, A-Insinöörien laskenta- ja elinkaaripalveluiden yksikönjohtaja Jarkko Koskipalo toteaa.

Realaizer simulaatioteknologian faktat:

 • Yli 2 vuotta käytössä
 • Noin 200 hanketta jo tehty
 • Noin 4 mrd € arvosta hankkeita
 • 100 000 algoritmia puolueetonta tietoa
 • Avaintuloksina: €, CO2, m2
 • SaaS-palvelu
 • Tavoitteellinen ja ennakoiva toimintamalli
 • Investointien suunnittelu
 • Toteuttavuuden arviointi hankekehityksessä
 • Tilojen mitoitus tarveselvityksessä
 • Rakennushankkeiden tavoitteellinen ohjaus

 

.
Haluatko ottaa Realaizerin käyttöösi? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.