Hämeen ELY-keskus on myöntänyt yritykselle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Tietoa meistä

Rakennuksen simulaation taustalla työskentelee joukko osaajia, joiden tavoitteena on, että kiinteistöt kestävät pidempään ja käyttävät vähemmän resursseja vastaten samalla käyttäjien tarpeisiin.

Keitä me olemme?

Haahtelan Realaizerin kehittämisestä vastaa yli 40 ammattilaisen joukko, joka koostuu eri alojen, kuten arkkitehtuurin, ohjelmoinnin ja rakentamisen innovatiivisista ja kunnianhimoisista osaajista. Meillä on suuri intohimo kehittää rakennus- ja kiinteistöalalle ratkaisuja, jotka muuttavat alaa parempaan suuntaan. 

Realaizer on osa Haahtela-konsernia, jonka ytimessä on alusta lähtien ollut akateeminen tutkimus sekä halu kehittää koko rakennusalaa tuomalla suunnitelmallisuutta ja ennustettavuutta kiinteistöjen rakentamiseen, kehittämiseen sekä kestävään ympäristön huomioonottavaan ylläpitoon.

Meillä on poikkeuksellinen osaaminen saman katon alla: rakennus- ja kustannusosaaminen sekä niiden jalostaminen palveluiksi ja ohjelmistoiksi muiden käyttöön. Pitkät asiakassuhteet, maine alan innovatiivisimpana ja luotettavimpana toimijana, lukuisat palkinnot sekä alalla ja alan opetuksessa käytössä olevat kehittämämme ohjelmistot ovat osoituksena osaamisestamme.

Haluatko olla yhteydessä asiantuntijoihimme? Katso yhteystiedot.

Miten idea simulaatiosta sai alkunsa?

Haahtelan DNA:ssa on jo alusta lähtien ollut erittäin vahva akateeminen tutkimus- ja kehitystoiminta. Kiinteistö- ja rakennusalalla ei perinteisesti olla innostuttu tutkimuksesta. Haahtela tekee tässä poikkeuksen. Koko yhtiön tarina on saanut alkunsa professori Yrjänä Haahtelan tutkimustyöstä, joka on vaikuttavin tekijä myös Realaizerin taustalla.

Realaizerin perustana on vuosikymmenten aikana kehittynyt visio kaiken kattavasta digitaalisesta simulaatiosta, jonka avulla valintojen seuraukset tulisivat näkyviksi. Tämä visio on nyt Realaizerin myötä konkretisoitunut, kun rakennuksen simulaation avulla voidaan hallita rakennushankkeita ideasta investointiin ja ohjata hanke tavoitteellisesti maaliin.

Lue lisää syntytarinasta.