Rakennuksen simulaatio

Haahtelan Realaizer kertoo rakennusten ja rakentamisen taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Se on rakennuksen simulaatio, joka täydentää kaiken sen, mitä et vielä tiedä.

Realaizer syntyi tarpeesta luoda rakennus- ja kiinteistöalalle tavoitteellisen johtamisen malli. Se mahdollistaa strategisen otteen rakennushankkeiden ja kiinteistöjen johtamiseen näyttämällä valintojen syy-seuraussuhteet. Lisäksi ohjelma tuo suunnitteluryhmälle reaaliaikaisen tilannekuvan rakennushankkeesta.

  • Ennakoi ja suunnittele investointitarpeet
  • Arvioi investointipäätöstesi kannattavuutta
  • Ennakoi hankkeen kustannukset ja hiilijalanjälki jo ennen suunnittelun aloittamista
  • Vertaile eri suunnitteluratkaisuja
  • Tuo suunnitteluryhmälle tilannekuvan rakennushankkeesta

Miten rakennuksen simulaatio toimii?

Yksityiskohtainen simulaatio vähäisillä lähtötiedoilla

Kun syötät ohjelmaan tiedot siitä, mitä haluat rakentaa, mihin rakennat ja mitä toimintoja rakennukseen tarvitaan, simulaatio mallintaa hankkeen jokaisen yksityiskohdan rakennus- ja tekniikkaosia sekä rakennustehtäviä myöten. Realaizer jakaa nämä edelleen materiaaleihin, työhön, asennustarvikkeisiin ja kalustoon. Samalla ohjelma näyttää, mitä rakennus maksaa ja mikä on sen arvioitu hiilijalanjälki – sekä tietysti sen, mistä luvut tarkalleen tulevat.

Myös tontin olosuhteet ja arkkitehtuuri otetaan simulaatiossa huomioon. Käyttäjä voi syöttää Realaizeriin myös esimerkiksi kaavamääräykset sekä lisäksi antaa kohteesta tarkat tiedot jopa kerros kerrokselta ehdotuspiirustusten perusteella. Kun suunnitelmat myöhemmin tarkentuvat, päivittyy rakennuksen simulaatio uusien tietojen perusteella.

Realaizerin keskeisiä ominaisuuksia

Tilamitoitus 

Simuloi käyttäjän tarpeiden pohjalta yksityiskohtaisen tilaluettelon ja varmistaa arvoa tuottavat tilat.

Rakennuksen mallinnus 

Realaizer mallintaa rakennuksen yksityiskohtaisesti rakennus- ja tekniikkaosia sekä rakennustehtäviä myöten näyttäen samalla kustannukset ja hiilijalanjäljen.

Suunnitteluratkaisut 

Simulaation avulla voidaan mallintaa ja laskea kaikkien suunnitteluvariaatioiden vaikutukset nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

Simuloitu korjausohjelma

Realaizer laskee kiinteistön elinkaarta ja simuloi rakennusosille korjauksen oletettuun ajankohtaan. Näin korjauksia on mahdollista ennakoida.

Kenelle rakennuksen simulaatio sopii?

Rakennushankkeen ja kiinteistöjen investointipäätösten tavoitteellinen johtaminen on edellytys kaikissa hankkeissa ja kaikissa toteutusmuodoissa. Realaizer sopiikin hyödynnettäväksi kaikissa rakennusprojekteissa sekä lisäksi investointipäätösten arvioinnissa ja kiinteistöomaisuuden hallinnassa.

Rakennuksen simulaatio sopii muun muassa

  • investointipäätösten arviointiin ja skenaariointiin 
  • uudis- ja korjaushankkeisiin 
  • suuren kiinteistöportfolion hallinnointiin 
  • PTS-korjaussuunnitteluun ja korjausvelan hallintaan 

Tutustu eri tapoihin käyttää Realaizeria


Koulutukset ja käyttöönotto

Tarjoamme asiakkaillemme ohjatun käyttöönottoprosessin ja täysin räätälöidyt koulutukset, jossa asiantuntijamme avustavat sinua käyttämään Realaizeria juuri hankkeesi vaatimalla tavalla. Koulutusten ja käyttöönoton lisäksi asiakastukemme on valmiina auttamaan sinua eteenpäin ohjelman käytössä aina, kun sitä tarvitset.

Haluatko kuulla lisää?

Realaizer auttaa sinua suunnittelemaan ja ohjaaman rakennushankkeita ja hallitsemaan kiinteistöjäsi. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Pyydä esittely