Varmista hankkeesi toteutettavuus

Realaizerin avulla tunnistat rakennushankkeen toteutettavuuden. Voit vertailla eri valintojen vaikutuksia kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen jo ennen sitovien päätösten tekoa. Näin näet, kannattaako rakentaa, muuttaa suunnitelmia vai hylätä hanke kokonaan. 

  • Näyttää valintojen syy-seuraussuhteet, esimerkiksi tilojen vaikutukset kokonaiskustannuksiin
  • Arvioi nopeasti, onko hanke kannattava vai ei
  • Paljastaa ristiriidat tavoitteissa ja kustannuksissa
  • Auttaa ylläpitämään kokonaiskuvaa
  • Luo tarvittavan pohjatiedon, jota voidaan käyttää suunnittelun lähtökohtana

Hankekehitys simulaation avulla

Aseta tavoitteet

1. Aseta tavoitteet

Ensimmäinen askel on miettiä, mitä haluat tehdä. Mitä olet rakentamassa ja millaiseen käyttöön rakennus on tulossa? Millaisia tiloja käyttäjä kiinteistöön tarvitsee? 

Tässä vaiheessa otetaan huomioon käyttäjänäkökulma. Millaiset tilat tukevat rakennuksen tulevaa toimintaa? Realaizer mallintaa rakennukselle tarvittavat tilat yksityiskohtaisesti ja läpinäkyvästi.

Selvitä reunaehdot

2. Selvitä reunaehdot

Kun tiedät, mitä tahdot rakentaa, on selvitettävä hankkeen reunaehdot. Budjetti asettaa raamit tulevalle rakennukselle. Samoin yhä useammin myös hiilijalanjäljelle on asetettu tietty budjetti, jota ei saa ylittää. Realaizerin avulla näet selkeästi, mitä eri ratkaisut tarkoittavat kustannusten ja hiilijalanjäljen kannalta. 

Myös rakennuspaikka asettaa hankkeelle tiettyjä vaatimuksia olosuhteillaan, kaavamääräyksillään ja muilla rajoitteillaan. Ohjelman avulla voit myös vertailla eri rakennuspaikan vaikutuksia kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. 

Tasapainota tarpeet ja reunaehdot

3. Tasapainota tarpeet ja reunaehdot

Kun tavoitteet ja reunaehdot ovat tiedossa, ne on saatava tasapainoon, jotta hanke olisi järkevä toteuttaa. Rakennuksen simulaatio näyttää nopeasti mahdolliset ristiriitaisuudet reunaehdoissa ja tavoitteissa. 

Voit tehdä useita erilaisia skenaarioita ja vertailla niiden vaikutuksia. Tällöin voit arvioida, mitkä seikat hankkeessa ovat välttämättömiä ja mistä voidaan tarpeen mukaan tinkiä. Realaizerilla saat hyvän arvion hankkeen toteutettavuudesta nopeasti ja kustannustehokkaasti. 


Opas strategiseen hankekehitykseen

Opas strategiseen hankekehitykseen

Oppaan avulla opit rakennuksen simulaatiota hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas

Haluatko kuulla lisää?

Realaizerin avulla tehostat hankekehitystäsi ja varmistat, että hanke on toteutettavissa ja täyttää sille asetetut tavoitteet. Ota meihin yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

Pyydä esittely

Lue lisää