Tunnista kiinteistösi kannalta oikeat investoinnit

Blogi

Tunnista kiinteistösi kannalta oikeat investoinnit


Kiinteistöt ja niiden käyttäjien toiminta sekä tarpeet muuttuvat ajan mittaan. Huolellinen kiinteistönomistaja kehittääkin jatkuvasti ymmärrystään organisaationsa toiminnoista ja toimintojen vaatimista tiloista. Näin tunnistetaan toiminnalliset ja tekniset kipukohdat tehokkaasti, minkä ansiosta erilaisia haasteita on usein kevyempää lähteä ratkomaan.  

Kun tilannekuva on hallussa, on helppo myös tunnistaa toimet ja investoinnit, joilla on suurin vaikutus lopputulokseen ja lähteä edistämään juuri niitä. Sitomalla pääomaa tilojen korjaamiseen, kehittämiseen tai rakentamiseen sitoudutaan aina myös pitkäaikaisiin menoihin. Siksi investoinnin kannattavuudesta tulee olla varmuus jo ennen siihen lähtemistä. 

Käyttäjän toiminta ohjaa investointien suunnittelua 

Tiloihin ja kiinteistöihin kohdistuvien investointien suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle tilojen käyttäjien toiminnasta. Toiminnan muuttuessa myös käyttäjien vaatimukset tiloille usein muuttuvat. Yleensä investoinnin suunnittelu lähteekin siitä, että määritellään muuttunut toiminta ja tälle uudelle toiminnalle tarvittavat tilat. Muuttunut toiminta ja toiminnan vaatimat tilat puolestaan asettavat investoinnille tavoitteet. 

Kun nämä tavoitteet ovat selvillä, niiden vaatimat tilat voidaan hankkia monin eri tavoin. Eri tavat poikkeavat toisistaan niin taloudellisilta kuin ympäristöllisiltä vaikutuksiltaan. Voikin olla vaikeaa tietää, mikä ratkaisu on tavoitteen kannalta toimivin ja miten oikeaan ratkaisuun voidaan päästä mahdollisimman tehokkaasti. 

Tunnista oikeat investoinnit vaihtoehtoja vertaamalla 

Parhaat mahdollisuudet investoinnin onnistumiselle saadaan, kun erilaisten ratkaisujen seuraukset ymmärretään ja nähdään selkeästi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tässä auttaa systemaattinen skenariointi, jonka avulla voidaan vähentää puuttuvan tiedon aiheuttamaa epävarmuutta päätöksenteossa.  

Parhaat mahdollisuudet investoinnin onnistumiselle saadaan, kun erilaisten ratkaisujen seuraukset ymmärretään ja nähdään selkeästi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Jotta varsinainen päätöksenteko sujuisi vaivattomasti, on hyvä asettaa myös etukäteen kriteerit, joiden kautta eri vaihtoehtoja arvioidaan. Yhdessä hankkeessa kustannusten pitäminen mahdollisimman alhaalla on tärkein kriteeri, joku toinen painottaa ympäristönäkökulmaa.  

Etukäteen mietitty kriteeristö auttaa, kun eri vaihtoehdot on saatu vertailtua. Näin tiedetään välittömästi, mikä vaihtoehto on sopivin, eikä lopputuloksesta jää epäselvyyttä tai tulkinnanvaraa. 

Rakennuksen simulaatio näyttää valintojen seuraukset 

Erilaisten vaihtoehtojen vertaaminen perinteisin tavoin on hidasta ja usein hankalaakin. Tähän kannattaakin ottaa avuksi teknologiaa. Realaizer, rakennuksen simulaatio, auttaa käyttäjäänsä näkemään erilaisten ratkaisujen taloudelliset ja ekologiset seuraukset vähäisilläkin lähtötiedoilla. Simulaatioon on mahdollista syöttää monia erilaisia skenaarioita ja vaihtoehtoja, jolloin ohjelma laskee niiden mukaisen lopputuloksen nopeasti ja läpinäkyvästi. 

Rakennuksen simulaation avulla on mahdollista vertailla esimerkiksi sijainnin vaikutusta rakentamisen kustannuksiin tai erilaisten arkkitehtuurien vaikutusta hiilijalanjälkeen. Toisaalta sen avulla voidaan tutkia, onko nykyisistä tiloista mahdollista remontoida uuden toiminnan kannalta sopivat. 

Tunnista oikeat investoinnit kiinteistösi kannalta systemaattisen skenarioinnin avulla. Olemme kirjoittaneet avuksesi oppaan investointien suunnitteluun. Siinä käymme läpi erilaisten vaihtoehtojen vertailun vaihe vaiheelta todelliseen esimerkkiin pohjautuen.

Pääset lataamaan oppaan investointien suunnitteluun tämän tekstin alta. Jos haluat kuulla lisää rakennuksen simulaatiosta, älä epäröi olla meihin yhteydessä.


Opas investointien suunnitteluun

Opas investointien suunnitteluun

Oppaan avulla opit, kuinka voit tunnistaa oikeat investoinnit vaihtoehtojen joukosta ja suunnitella kiinteistöihisi liittyvät toimenpiteet.

Lataa opas