Case Study

Realaizer case: Päiväkotihanke

Insinööritoimisto Metsärinteen asiakkaan päiväkotihankkeelle varattu budjetti oli ylittymässä reilulla kahdella miljoonalla eurolla, eikä budjettia ollut mahdollista kasvattaa enempää. Kustannussäästöihin johtavia toimenpiteitä ei löydetty tavanomaisin keinoin. Niinpä Metsärinne lähti tutkimaan simulaatio-ohjelmisto Realaizerin avulla, miten hankkeen eteenpäin viemisen edellytykset voisivat täyttyä. 

Ratkaisut, joita löydettiin Realaizeria käyttämällä:

  • Suunnitteluratkaisun kehittäminen
  • Tilaohjelman tehostaminen eri toimintavaihtoehtoja tarkastelemalla
  • Suunnittelun kustannusohjaus

Realaizerin avulla toteutettiin kustannusohjausta kehittämällä hankkeen tilaohjelmaa ja päiväkotirakennuksen suunnitteluratkaisua.

Tilaohjelman kehittäminen tehtiin yhteistyössä tilojen käyttäjäryhmän kanssa varmistamalla ettei tilaohjelman tehostaminen vaaranna päiväkodin toiminnallista arvoa. Realaizerin avulla uutta tilantarvetta voitiin helposti verrata hankkeen alustavaan tilaohjelmaan.

Suunnitteluratkaisun kehittäminen tehtiin yhteistyössä hankkeen projektipäällikön kanssa siten, että eri suunnitteluratkaisuvaihtoehtojen vaikutus laskettiin auki Realaizerissa rakennusosatasoisella tarkastelulla.

Realaizer-ohjelmiston käytetyt ominaisuudet
  • Tilat-moduuli
  • Tilamitoitus
  • Rakennusosat
  • Hiilijalanjäljen tarkastelu

Tulokset, joita saatiin Realaizeria käyttämällä:

Tilojen tehostaminen
Uudelleen mitoitettua tilantarvetta verrattiin hankkeen tarveselvityksen aikana laadittuun tilaohjelmaan, ja saavutettu tilojen tehostamispotentiaali oli laajuuden ja kustannusten osalta 10 %.

Vaihtoehtoinen suunnitteluratkaisu
Realaizerin simulaatiomallin avulla konseptoitiin rakennukselle vaihtoehtoinen suunnitteluratkaisu, jonka osoitettiin laskevan kustannuksia 10 %.

Hyödyt kustannuksiin ja aikaan
Lopputuloksena hanketta pystytään jatkamaan uuden suunnitteluratkaisun avulla. Samalla löytyi mahdollisuus alentaa kustannuksia sekä tehostaa hankkeen ajankäyttöä, eikä kummassakaan ratkaisussa tingitty käyttäjien toimintaan liittyvistä tarpeista.

Realaizer säästää aikaa ja rahaa
Realaizer säästää aikaa ja rahaa

Tulokset, joita saatiin simulaatiomallin hyödyntämisestä

Insinööritoimisto Metsärinne keskittyy rakennuttamiseen ja rakentamistalouteen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen. Se tarjoaa uudis- ja korjauskohteiden rakennuttamispalveluita, kustannussuunnittelua, suunnittelunohjausta ja määrälaskentaa. Metsärinne hyödyntää Realaizeria tilaajien hankkeille tarjottavissa kustannusohjaukseen liittyvissä projekteissa. https://insmetsarinne.fi/

Realaizer on rakennuksen simulaatio, jonka avulla ohjaat rakennushankkeen suunnittelua. Realaizer mallintaa valintojen vaikutukset suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin. Se näyttää, miten eri suunnitteluratkaisut vaikuttavat kustannuksiin ja päästöihin sekä mahdollistaa niiden vertailun. Realaizerin simulaatio tekee periaatteellisten vaihtoehtojen ja päätösten seuraukset mitattavaksi ilman aikaavievää suunnittelutyötä. Suunnitteluvaiheessa Realaizer ohjaa kohti mallinnettuja tavoitteita tarjoamalla jatkuvan tilannekuvan hankkeesta.   Realaizerilla säästät aikaa ja rahaa. https://realaizer.com/

Pidän Realaizerin sisältämästä elinkaariajattelusta. Rakennusten hiilijalanjälkeä on mahdollista selvittää etukäteen koko elinkaaren ajalta. Se tulee toivottavasti olemaan tulevaisuuden tapa rakennusalalla.

Kaisu Metsärinne

Toimitusjohtaja, Insinööritoimisto Metsärinne

Lue lisää
Insinööritoimisto Metsärinteen toimitusjohtaja kaisu metsärinne

Haluatko kuulla lisää?
Ota meihin yhteyttä