Case

Insinööritoimisto Metsärinne: Realaizerin avulla säästää aikaa ja rahaa

Haastattelimme Realaizerin käyttäjää, insinööritoimisto Metsärinteen toimitusjohtajaa, Kaisu Metsärinnettä. Metsärinne on yksi pitkäaikaisimmista ja osaavimmista Haahtelan TAKU-ohjelmiston käyttäjistä. Vuoden 2023 aikana hän on käyttänyt useissa projekteissaan Takun sijasta Realaizeria ja huomannut, että Realaizerin avulla voi säästää aikaa ja rahaa hankkeissa. 

Realaizer-ohjelmiston käytetyt ominaisuudet
  • Tilat-moduuli
  • Tilamitoitus
  • Rakennusosat
  • Hiilijalanjäljen tarkastelu

Uudis- ja korjauskohteiden rakennuttamispalveluihin, kustannussuunnitteluun, suunnittelunohjaukseen ja määrälaskentaan erikoistuneen Insinööritoimisto Metsärinteen toimitusjohtaja Kaisu Metsärinne kertoo:

– Aivan ensimmäiseksi Realaizerista minulle tulee mieleen sen erittäin vahva monipuolisuus. Käytän Realaizeria aktiivisesti työssäni ja sen avulla pystyn tuottamaan luotettavia ja tarkkoja arvioita rakentamisen kustannuksista ja resurssitarpeista. Pystyn sen avulla säästämään hankkeessa sekä aikaa että rahaa. 

Pidän Realaizerin sisältämästä elinkaariajattelusta. Rakennusten hiilijalanjälkeä on mahdollista selvittää etukäteen koko elinkaaren ajalta. Se tulee toivottavasti olemaan tulevaisuuden tapa rakennusalalla.

Kaisu Metsärinne

Toimitusjohtaja, Insinööritoimisto Metsärinne

Insinööritoimisto Metsärinteen toimitusjohtaja kaisu metsärinne

Haahtelan kehittämä Realaizer mahdollistaa suunnitteilla olevan rakennuksen suunnitteluratkaisun määrittämisen yksityiskohtaisella tasolla järkevässä ajassa. Järkevöitetty suunnitteluratkaisu tuo merkittäviä kustannussäästöjä sekä mahdollistaa hankesuunnitteluun käytetyn ajan tehostumisen.

– Konkreettisena esimerkkinä voisin kertoa hankkeesta, jossa käytin Realaizerin Tilat-moduulia ja tilamitoitusta. Tavoitteena oli säästää 12 miljoonan euron hankkeesta 2 miljoonaa. Realaizerin avulla pystyin mallintamaan erilaisia vaihtoehtoja sekä tilamitoituksen että rakennuksen suunnitteluratkaisun osalta. Näimme heti jo alkuvaiheessa, mitkä vaihtoehdot maksavat minkäkin verran, ilman että tarkempaa suunnittelua oli vielä aloitettu. Päätöksenteko on helppoa, kun vaihtoehdot olivat ovat konkreettisesti nähtävillä, kertoo Metsärinne.

Realaizerin kehityksessä on panostettu erityisen paljon sen sisältämän datan kattavuuteen, paikkansapitävyyteen ja ajantasaisuuteen. Tästä myös Metsärinne antaa kiitosta kertomalla, että hänen kokemuksensa mukaan Realaizerin data on erittäin hyvin ajan tasalla rakentamisen tekniikan ja kustannusten osalta, jolloin on helppo luottaa sen antamiin mallinnuksiin.

Realaizerin käyttö mahdollistaa siis merkittävätkin kustannussäästöt. Sen lisäksi Realaizerin on todettu säästävän huomattavasti myös suunnitteluun käytettyä aikaa. Hankesuunnitteluun käytettyä aikaa on Realaizerin avulla mahdollista tehostaa useilla kuukausilla. Myös tämä tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja nopeuttaa projektien maaliin saamista.

Realaizerin hyödyt esimerkkihankkeessa
Realaizer säästää aikaa ja rahaa
Realaizer säästää aikaa ja rahaa

Vaihtoehtojen tarkastelu tehostaa tavoitteiden saavuttamista

Metsärinne on käyttänyt työssään eniten Realaizerin eri moduuleista Tilat- sekä Tilamitoitus- ja Rakennusosa-moduuleja. Tilat-moduulissa tavoitetiloista muodostetaan konkreettinen suunnitteluratkaisu rakennukselle, minkä perusteella saadaan tarkka arvio kustannuksista ja hiilijalanjäljestä. Tilamitoituksessa taas on mahdollista tuottaa tilaluettelo toimintojen perusteella tilojen käyttöön perustuen.

Kun voidaan samanaikaisesti tarkastella useita erilaisia vaihtoehtoja ja ideoita, on rakennuksen käyttäjien sekä tilaajan tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivan tilan suunnittelu innostavaa ja huomattavasti hedelmällisempää.

– Tilat-moduulissa pidän erityisesti myös siitä, että siihen on mallinnettu sisään erinomaisen hyvin toimiva toimialaluokitus. Kun olen tekemässä laskelmia tietyn toimialan hankkeisiin, vaikkapa kunnalliselle päiväkodille, voin valita Realaizerista kattavan datan sisältävän toimialaluokituksen, joka sopii juuri omaan hankkeeseeni. Tällöin datakin on tietysti vielä enemmän kohdennettua ja antaa pohjaa laskennalle, kertoo Metsärinne.

Kaisu Metsärinne on todennut työkalun erittäin hyödylliseksi ja käteväksi. Realaizerissa näkyy hänen mukaansa sen kehittämiseen käytetty valtava työmäärä ja intohimoinen paneutuminen työkalun rakentamiseen:

– Mielestäni Realaizer on hyvin vaikuttava ohjelmisto ja olen erittäin innoissani sen käyttämisestä ja siitä avusta, mitä se tuo työskentelyyni.

Tilat-moduulissa on rajattomasti mahdollisuuksia
Tilamitoutus-ominaisuuden käyttäminen Realaizerissa
Tilamitoutus-ominaisuuden käyttäminen Realaizerissa

Realaizerissa on kymmeniä erilaisia toimialoja, jotka kuvaavat kaikki toiminnan tarvitsemat aktiviteetit sekä niiden vaatimat tilat. Toimialoista saa nopeasti valmiin pohjan rakennuksen tilatarpeelle, ja sitä voi muokata rajattomasti yli 1500 valmiilla tilatyypillä sekä niiden ominaisuuksia muokkaamalla kuvaamaan mikä tahansa yksilöllinen tarve.

Realaizerin käyttöönotto on innostavaa

On ymmärrettävää, että uuden ohjelmiston käyttöönotto on aina ponnistus käyttäjälleen. Me ihmiset mielellämme totumme omiin käytäntöihimme ja teemme työtämme vanhaan totuttuun tapaan, vaikka se ei olisikaan tehokasta tai kehittäisi työntekoamme. On helpompi tehdä niin kuin aina ennenkin, kuin nähdä vaivaa uuden opetteluun.

Kaisu Metsärinne on kuitenkin siirtynyt innokkaasti ja ennakkoluulottomasti uuden ohjelmiston käyttäjäksi. Aiemmin hän käytti vuosien ajan Haahtelan kustannuslaskentaohjelmisto Takua. Metsärinteen mukaan siirtyminen vanhoista mallinnusjärjestelmistä Realaizerin käyttäjäksi ei ollut vaikeaa, vaikka toki vaati paneutumista ja uudenopettelua. Metsärinne kokee Realaizerin antavan paljon uusia mahdollisuuksia omaan työhön:

– Realaizerin käyttöönoton myötä työntekoni on tullut varmemmaksi. Tarkoitan tällä sitä, että olen innokkaasti opetellut lisää ja halunnut ehdottomasti hyödyntää Realaizerin kaikki laajat mahdollisuudet ja uudet työkalut omaan työhöni, havainnollistaa Metsärinne.

Metsärinne suositteleekin Realaizerin käyttöä alalla toimiville konsulteille ja sitä kautta tilaajille. Kysyttäessä tärkeimpiä syitä ohjelmiston käyttöön Metsärinne korostaa Realaizerin monipuolisuutta, joka antaa mahdollisuuden erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen testaamiseen, ja tilaajan kannalta järkevimmän suunnitteluratkaisun määrittämiseen.

– Olen itse hirveän innostunut tästä uudesta mallinnustyökalusta. Pidän erityisesti Realaizerin sisältämästä elinkaariajattelusta. Rakennusten hiilijalanjälkeä on mahdollista selvittää etukäteen ja koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Se tulee toivottavasti olemaan tulevaisuuden tapa koko rakennusalalla, kiteyttää Metsärinne.

 

Haluatko lukea lisää Insinööritoimisto Metsärinteen päiväkotihankkeesta?
Tutustu tarkemmin täältä, miten päiväkotihankkeeseen
saatiin kustannuksiin ja aikaan hyötyjä Realaizerin avulla.

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää?

Ota meihin yhteyttä.