Tehokkaat ratkaisut rakennushankkeessa vähentävät kustannuksia ja päästöjä

Blogi

Tehokkaat ratkaisut rakennushankkeessa vähentävät kustannuksia ja päästöjä

Mitä olet rakentamassa ja miksi? Nämä ovat kriittisiä kysymyksiä, kun pohditaan rakentamisen kustannuksia, mutta myös hiilijalanjälkeä. Kustannuksia ja päästöjä on mahdollista hallita yhtä aikaa – toisin kuin yleensä luullaan. Avainasemassa on tehokas rakentaminen. Kun tiedät, mitä tavoittelet, pääset lopputulokseen tehokkaasti, rahaa ja resursseja säästäen.

Tehokas rakentaminen tuottaa aina päästöjä ja kustannuksia, vaikka hankkeessa käytettäisiinkin kaikista ekologisimpia tai edullisimpia materiaaleja. Siksi rakentamista tulisikin aina harkita tarkkaan. Kun sitten tehdään päätös rakentamisesta, on rakentamiselle olemassa aito tarve, jota kohti pyritään. Jotta hanke olisi onnistunut, on lopputuloksen saavutettava tuo tavoite, vieläpä mahdollisimman tehokkaasti, sille määriteltyjen reunaehtojen puitteissa. Helpommin sanottu kuin tehty.

Kriittiset päätökset tehdään heti hankkeen alussa

Heti hankkeen alussa tehtävillä päätöksillä on suurin vaikutus hankkeen tavoitteeseen sekä lopullisiin kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Esimerkiksi tilojen tarve asettaa vaatimuksia rakennuksen koolle, joka on ylivoimaisesti merkittävin hiilijalanjälkeen ja kustannuksiin vaikuttava tekijä. Sama toiminnallisuus voidaan kuitenkin saavuttaa useilla erilaisilla suunnitteluratkaisuilla, jotka puolestaan voivat johtaa massaltaan hyvin eri kokoisiin rakennuksiin. Jotta vaikuttavimpiin tekijöihin todella päästäisiin käsiksi, on ne nostettava keskiöön jo siinä vaiheessa, kun määritellään tulevan kiinteistön käyttötarkoitusta, tarpeita ja tiloja. Näin tehokas rakentaminen ja resurssien käyttö pystytään varmistamaan.

Jos esimerkiksi hiilijalanjälkeä aletaan miettiä vasta, kun suunnittelijat ovat työnsä tehneet, ollaan myöhässä. Jos tässä kohtaa huomataan, että rakennuksen massoittelu viekin tarpeettoman paljon betonia tai jos tehoton tilasuunnittelu on paisuttanut rakennuksen pinta-alaa, ei pelkkä vähähiilinen betoni enää riitä kompensoimaan tehottomien ratkaisujen aiheuttamaa hukkaa. Tässä vaiheessa tehdyt kompensointiyritykset kasvattavat yleensä myös kustannuksia tarpeettomasti. Lisäksi tehottomiin ratkaisuihin on jo itsessään upotettu enemmän rahaa kuin olisi tarpeen

Perinteisesti tieto kustannuksista ja päästöistä tulee liian myöhään

Perinteisesti alkuvaiheen päätöksiä on jouduttu tekemään sokkona, ilman tietoa niiden täsmällisistä vaikutuksista lopputulokseen, kustannuksiin tai päästöihin. Hankekehitysvaiheessa määritellään esimerkiksi tarvittavat tilat, joiden perusteella arkkitehti tekee omat suunnitelmansa. Hanke etenee muiden suunnittelijoiden pöydälle ja lopulta urakoitsija liittyy mukaan projektiin. 

Rakennushankkeen kokonaiskustannukset ja hiilijalanjälki tulevat usein tarkasteltavaksi melko myöhään, jolloin suurin osa isoista päätöksistä on jo tehty.

Rakennushankkeen kokonaiskustannukset ja hiilijalanjälki tulevat usein tarkasteltavaksi melko myöhään, jolloin suurin osa isoista päätöksistä on jo tehty. Tässä vaiheessa voi olla esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta peruuttaa takaisin aiempiin vaiheisiin, vaikka muutoksille nähtäisiinkin tarvetta. Lopulta päädytään keskittymään siihen, mihin vielä voidaan vaikuttaa, esimerkiksi rakennustyömaan energiankäyttöön tai vähähiilisiin materiaaleihin. Kokonaisuuden kannalta vaikutukset jäävät kuitenkin pieniksi ja tulevat vieläpä kalliiksi. 

Tehokas rakentaminen onnistuu rakennuksen simulaation avulla

Simulaatiomme tarkoitus on ratkaista juuri tämä alkuvaiheen tiedon puute. Simulaatio tuo kaiken tarvittavan tiedon ratkaisujen vaikutuksista lopputulokseen silloin, kun sitä tarvitaan. Sen avulla on mahdollista luoda useita erilaisia skenaarioita hankkeesta ja tarkastella, miten tietyt ratkaisut tulevat vaikuttamaan kokonaiskustannuksiin tai hiilijalanjälkeen. Tämä voidaan tehdä jo ennen kuin hankkeeseen on sitouduttu tai päätöksiä tehty.

Simulaation avulla on mahdollista arvioida esimerkiksi rakennuspaikan merkitystä kokonaisuuteen, vertailla erilaisten tilaratkaisujen vaikutusta kustannuksiin tai katsoa, millainen vaikutus kokonaispinta-alalla on hankkeen hiilijalanjälkeen. Tämä kaikki on mahdollista tehdä jo ennen kuin suunnittelijoiden aikaa tai muita resursseja sidotaan kiinni projektiin.

Kun aidosti merkityksellisiin päätöksiin päästään kiinni jo aikaisessa vaiheessa, pystytään tasapainottamaan erilaiset hankkeelle asetetut tarpeet yhteen reunaehtojen kanssa. Lue lisää simulaatioavusteisesta hankesuunnitteluprosessista täältä.

Kustannustehokkuus ja vastuullisuus eivät sulje toisiaan pois

Toisin kuin monesti ajatellaan, päästöjen vähentäminen ja kustannussäästöt eivät ole toistensa kanssa ristiriidassa. Kun simulaation avulla päästään kiinni tärkeisiin päätöksiin oikeaan aikaan, huomataan usein, että tarkasti ja tehokkaasti tarpeet täyttävä rakennus säästää sekä kustannuksia että päästöjä.

Simulaatio antaa käyttäjälleen välittömän palautteen jokaisesta valinnasta tai ratkaisusta selkeästi euroina tai hiilidioksidipäästöinä ilmaistuna. Tämä auttaa priorisoimaan tarpeet ja välttämään ratkaisuja, jotka eivät juuri tuota arvoa, mutta tuhlaavat resursseja. Näin syntyy lopulta suunnitelma, jossa korostuu tehokas rakentaminen. Tavoitteeseen päästään mahdollisimman tehokkaasti, ilman hukkaa.

Hukkaa välttämällä pystytään tehokkaasti säästämään niin kustannuksissa kuin hiilijalanjäljessäkin. Samalla hanke täyttää käyttäjän ja tilaajan tarpeet ja tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti. Päästöjä ja kustannuksia tulee ainoastaan siitä, mikä todella on hankkeen onnistumisen kannalta tarpeellista. Tehokas rakentaminen siis säästää paitsi kustannuksia myös hiilijalanjälkeä.

Haluatko kuulla aiheesta lisää?

Podcast

Parhaat tavat vähentää rakentamisen päästöjä

Mikä on toimivin tapa vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä? Liiketoimintajohtajamme Pyry Haahtela oli Aarni Heiskasen vieraana WDBE Talks -podcastissa, jossa etsittiin vastausta rakentamisen ilmastovaikutuksiin. Podcast on englanniksi.