Voiko rakennushankkeen ongelmat ratkaista jo ennalta?

Blogi

Voiko rakennushankkeen ongelmat ratkaista jo ennalta?

Lähdetään liikkeelle rakennushankkeesta: Päätämme rakentaa kiinteistön, jonka alakerrassa on kauppa tai toimisto, yläkerrassa asuntoja. Tontti on valmiina rakennusta varten. Edessä on useita päätöksiä, joista jokaisella on vaikutusta rakennushankkeen lopputulokseen. Yleensä tietoa päätösten tueksi on tarjolla hyvin vähän ja tyypillisesti päädymme vertailemaan vireillä olevan rakennushankkeen suunnitelmia aiempiin, jo toteutuneisiin projekteihin. Jokainen hanke on kuitenkin erilainen. Kuinka tiedät päätöstesi seuraukset? Voitko todella olla varma siitä, mitä olet tekemässä? Voiko rakennushankkeen ongelmat ratkaista jo ennen niiden ilmaantumista?

Kaikki rakennushankkeet ovat erilaisia – samoin rakennushankkeen ongelmat

Jokaisessa rakennushankkeessa tehdään valtavia päätöksiä jo ennen suunnittelun alkamista. Ennen suunnittelua tehtävät päätökset perustuvat pitkälti tietoihin, jotka on kerätty aiemmista projekteista. Rakennusprojektit eivät kuitenkaan ole keskenään samanlaisia, joten kahden projektin vertailu on vaikeaa. Vaikka kaikki muu olisikin identtistä, on ainakin rakennuspaikoissa eroja.

Toki jotkut rakennusprojektin vaiheet voidaan toteuttaa enemmän tai vähemmän samalla tavalla, mutta tästä huolimatta ennen suunnittelun valmistumista emme voi tietää, miten asiat juuri tässä projektissa tapahtuvat. Sama epävarmuus toistuu hankkeen kaikissa vaiheissa: Varhaiset suunnittelukonseptit keskittyvät lähinnä liiketoiminnan tarpeisiin. Arkkitehdin suunnitelmat taas eivät sisällä rakenne- tai LVI-suunnitelmia. Rakennuksen lopullisten suunnitelmien valmistuminen kestää lähes koko projektin ajan, vaikka kaikkia näitä suunnitelmia tarvittaisiin rakennus- ja ylläpitokustannusten arvioinnissa. Miten projektin voidaan odottaa pysyvän budjetissa, jos kustannusarviot eivät sisällä riittävää tietoa siitä rakennuksesta, jonka olemme rakentamassa?

Toinen yleistyvä haaste on hiilitavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen: Kuinka voimme tehdä päätöksiä, joiden avulla saavutamme hiilitavoitteemme? Nämä valinnat tehdään jo suunnitteluvaiheessa ja meidän on voitava luottaa siihen, että niiden avulla pääsemme haluamiimme tuloksiin. Siinä vaiheessa, kun rakennusprojekti on jo pitkällä, korjausliikkeet eivät yleensä ole enää mahdollisia.

Simulaation avulla saat tarvittavat tiedot silloin, kun niitä tarvitset

Päätöksentekijät tarvitsevat tietoa valintojensa seurauksista kaikissa rakennushankkeissa. Simulaatiota hyödynnetään jo monilla aloilla ennustamaan eri skenaarioita. Myös rakennusalalla meidän tulisi simuloida suunnittelun ja rakentamisen ratkaisuja ennen päätösten tekoa.

Me Haahtelalla olemme tutkineet rakentamis- ja kiinteistötaloutta jo yli 40 vuotta. Noin kymmenen vuotta sitten aloimme kehittää rakennuksen simulaatiota, jonka avulla valintojen seuraukset voidaan havainnollistaa jo rakennushankkeen alkuvaiheessa.

Haahtelan Realaizerin avulla voit simuloida eri mahdollisuuksia, vertailla niitä ja tehdä päätökset faktojen perusteella. Rakennuksen voi simuloida aina käyttäjän toiminnasta lähtien, jolloin simulaatio täydentää käyttäjän tarvitsemat tilat ja tilaominaisuudet. Rakennuksen hiilijalanjälki saadaan laskettua simuloimalla rakennusmateriaalit, rakennustavat ja rakenteet. Simulaatio mahdollistaa hankkeen kustannusten ja muiden taloudellisten tavoitteiden asettamisen. Asetettujen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan vertaamalla suunnittelu- ja toteutusratkaisuja simulaation tuottamaan tietoon. Simulaatio tarjoaa läpinäkyvästi kaiken tarvittavan datan, jonka varaan voit päätöksesi perustaa.

Yhteinen kieli kaikille asiantuntijoille

Simulaatiolla on myös yksi odottamaton etu: Se toimii yhteisenä kielenä kaikille rakennusprojektissa mukana oleville.

Projektiin osallistujat ovat kaikki oman alansa asiantuntijoita. Kiinteistöpuolen asiantuntijana omassa viestinnässäni korostuu rakennuksen palvelukyky, suunnittelijat puolestaan pohtivat tiloja tai rakenteita ja urakoitsijaa taas kiinnostavat työvaiheet ja materiaalit. Käytämme kaikki hyvin erilaista kieltä ja kiinnitämme projektissa huomiota täysin eri asioihin. Simulaatio kokoaa tämän kaiken yhteen ja auttaa eri alojen asiantuntijoita työskentelemään yhdessä projektin ensi hetkistä alkaen.


Opas strategiseen hankekehitykseen

Opas strategiseen hankekehitykseen

Oppaan avulla opit rakennuksen simulaatiota hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas