Uutinen

Tarjoushintaindeksi: Vallitseva maailmantilanne luo epävarmuutta ja nostaa hintoja

Haahtela on kehittänyt tarjoushintaindeksin, jota on julkaistu kaksi kertaa vuodessa jo 80-luvun lopulta alkaen. Tarjoushintaindeksi kuvaa rakentamisen hintatason kehittymistä ympäri Suomen. Indikaattori osoittaa viimeisen vuoden rajun hinnannousun, joka kesän jälkeen kääntyy laskuun. Realaizerin hinnat perustuvat tarjoushintaindeksiin, minkä ansiosta käyttäjä voi luottaa saavansa aina ajantasaista tietoa rakentamisen hinnoista. 

Johtuen vallitsevasta maailmantilanteesta materiaalien hinnannousu on jatkunut koko kevään. Kaikki keskeiset rakennustarvikkeet kuten puu, betoni, teräs ja tiilituotteet ovat hurjasti kallistuneet. Vielä alkuvuonna toiveena oli, että materiaalihinnoissa olisi pandemian jälkeisen ajan kysyntäinflaatiota, mutta päinvastoin nyt poikkeuksellisen suuri inflaatio on levinnyt laajalti talouteen. Materiaalien ja esivalmisteiden toimitusajat ovat pidentyneet huomattavasti. Tavaratoimittajia on vaikea saada sitoutumaan sen enempää hintaan kuin toimitusaikaankaan. Elinkeinoelämän Keskusliiton mukaan rakennusalan suurin tuotannon kasvueste on lisäksi yhä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. 

Epävarmuus varjostaa tarjoustoimintaa 

Tarjoustoimintaan materiaalien hinnannousu ja tuotteiden saatavuusongelmat ovat luoneet syvän epävarmuuden ja haluttomuuden sitoutua kiinteällä hinnalla vähänkin pitkäkestoisempaan urakkasuoritukseen. Rakennusalalle tilanne on hyvin pulmallinen. Omaperusteisessa rakentamisessa urakoitsijat siirtävät rakentamisen aloittamista ja urakkamuotoisessa rakentamisessa urakkatarjouksiin on lisättävä riskilisää ja laitettava ehtoja. 

Käynnissä olevissa tai juuri aloitetuissa rakennushankkeissa rakentamisen hinnan ja aikataulun hallinta on muodostunut vaikeaksi.

Uhkana on heikkenevä katetaso ja jopa tappiollinen toiminta. Tämä taas täytyy siirtää uusien hankkeiden tarjouksiin tai omaperusteisen tuotannon myyntihintoihin. Ensimmäisiin siirtäminen saattaa jäädyttää hankkeen ja jälkimmäisiin siirtäminen ei luultavimmin ole mahdollista korkojen nousun alentaessa markkinahintoja. 

Uhkana on myös tilaajien ja urakoitsijoiden väliset hintaa ja aikataulua koskevat sopimusriidat, joissa ratkaistavana on kysymys siitä, milloin alihankintahintojen nousu ja tavaratoimitusten viivästyminen johtuu sopimuksen osapuolista riippumattomista odottamattomista ja poikkeuksellisista tapahtumista estäen sovittujen velvollisuuksien täyttämisen (Force majeure). 

Rakentamisen määrä laskee

Inflaation ollessa vielä materiaali- ja raaka-ainepohjaista, rakentamisen alueelliset erot eivät tästä johtuen kasva. Sen sijaan eroa kasvattaa pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa vallitseva rakentamisen suuresta määrästä johtuva kysyntäinflaatio, joka uusien hankkeiden aloitusten vähentyessä pienenee. 

Hintojen nousun perussyynä on alun perin ilmastokriisi ja sen myötä energian kallistuminen. Ukrainan sota on kehitystä voimistanut ja laajentanut. Koronapandemia vähensi kulutusta ja sen akuutin vaiheen loppuminen johti yhtäkkiseen kysyntäpiikkiin ja tavarapulaan. 

Kysyntäpiikki tasaantuu aikanaan, mutta energiakriisi ja ehkä myös sota jatkuvat pitkään luoden inflaatiolle kasvualustan ja tulevaisuudelle epävarmuuden. Talouden perusfundamentteihin palaaminen rauhoittaa hintakehityksen, mutta kymmenen vuoden velkaantumisesta johtuen saattaa ajaa kansantaloudet lamaan. Rakentamisen määrä joka tapauksessa alenee ja tasaannuttaa hintatason nousun ja kääntää sen laskuun kysyntäinflaation hiipuessa. 

Hankkeiden onnistuminen vaatii ajantasaista tietoa 

Epävarmassa tilanteessa, jossa hinnat nousevat ja tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, tarvitaan onnistuneen hankkeen johtamiseen entistä enemmän ja ajantasaisempaa tietoa. Realaizerin avulla käytössäsi on kaikki tieto hankkeesta jo ennen varsinaisen suunnittelun alkamista.

Rakennuksen simulaation hintataso päivittyy säännöllisesti, jolloin simulaation antama arvio kustannuksista on aina ajantasainen. 

Kun heti hankkeen tai kiinteistökehityskohteen alusta lähtien pystytään tarkastelemaan läpinäkyvästi toimintaa, tiloja, rakennusosia ja panossuoritteita sekä niiden määriä ja hintoja, on helppo ottaa kantaa niihin eri osapuolten kanssa. Jatkuvan dialogin avulla on mahdollista tasapainottaa toiveet ja tarpeet budjetin kanssa ja tarvittaessa miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos toiveet ja budjetti eivät näytä kohtaavan.  
 
Myös hankintajako on mahdollista toteuttaa simulaation avulla huomattavasti aiempaa aikaisemmin ja nopeammin, jolloin tuotannon näkökulma kytkeytyy suunnittelun ohjaukseen entistä paremmin. Näin poikkeamat hankintojen sisältöön tai kustannuksiin voidaan havaita heti, jos niitä syntyy jatkosuunnittelussa tai saaduissa tarjouksissa. Mikäli poikkeamia esimerkiksi kustannuksissa löytyy, on aikaa reagoida ja valita ratkaisu, joka vie hanketta kohti sen tavoitteita. 

Lue lisää hankekehityksestä ja rakennushankkeen ohjauksesta simulaation avulla. 

Lue koko katsaus ja lataa uusin tarjoushintaindeksi täältä.

HAAHTELA–tarjoushintaindeksi™ on muuttuvapainoinen ja -hintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja sitä käytetään Haahtela TVD -palvelussa ja TAKU-järjestelmässä uudis-, korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa. Indeksialueita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Tarjoushintaindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan vastaamaan kunkin vuoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittyminen ennustetaan vuodeksi eteenpäin. Indeksin kehittymistä ja tulevaisuuden ennustetta päivitetään tarvittaessa vuoden aikana. 


Opas strategiseen hankekehitykseen

Opas strategiseen hankekehitykseen

Oppaan avulla opit rakennuksen simulaatiota hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas