Opas investointien suunnitteluun

Opas investointien
suunnitteluun

Asiatuntijamme ovat luoneet käyttöösi oppaan, jonka avulla tunnistat ja suunnittelet oikeat investoinnit kiinteistöissäsi.

Opas investointien suunnitteluun kertoo muun muassa

Opas on suunnattu esimerkiksi julkisille toimijoille tai yrityksille, jotka pohtivat kiinteistöissään tapahtuvaa toimintaa, toimintojen tilatarpeita ja toteuttavat niihin liittyviä investointeja, kuten peruskorjauksia tai uudisrakentamista.